Kde hledat práci?

Když to přijde nebo když tomu jdeme naproti. Když se prostě dostaneme do situace, že hledáme práci. S tím, jak se bude měnit trh práce, bude situace, kdy hledáme práci, do budoucna pravděpodobně častější než dosud. A my na to budeme (nuceni) reagovat.

 

A kde vlastně v současné době práci hledáme?

 

Není nad osobní kontakt

Je velmi důležité využít při hledání práce své vztahy a kontakty. Zmínit se v rodině, mezi kamarády a známými. Dát vědět světu, že si hledám práci. Můžeme také sami přímo oslovit zaměstnavatele s tím, že máme zájem a motivaci u něho pracovat. A že mu máme co nabídnout. Konají se i veletrhy příležitostí resp. zaměstnavatelů v regionu, kde se prezentují firmy, které hledají nové zaměstnance. Zajímavou zkušeností v získání nových kontaktů je i networkingová akce, kde se sejdou různí lidé s cílem se kontaktovat a nabídnout, co umí. Můžeme se pustit i do samostatného podnikání a nadesignovat si svou vlastní kariéru či práci snů. Každá z variant má své výhody i nevýhody. Důležité je jít do akce a hledat aktivně a vědomě.

Profese tématem žáků

Budoucí středoškoláci mohou najít každoročně inspiraci pro budoucí povolání na tradičním Festivalu vzdělávání – veletrhu středních škol v Brně, letos v termínu 22.-23.11. 2019. Je určen žákům základních škol, kteří hledají „svou budoucí profesi.“ Informace k programu na www.vyberskoly.cz. V rámci poradneské zóny návštěvníci mohou využít bezplatné služby kariérového poradenství.


Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu.