Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Jaký bude budoucí trh práce a jak se na něj připravit už nyní?

Pro generaci dnešních dětí se počítá s profesemi, které dnes ze 60% ještě neexistují. Ve světě už se prosazují profese perspektivní v blízké budoucnosti (do roku 2025) např. kybersportovec, nostalgista, designer emocí, navigátor vzducholodí, city farmář, architekt virtuálních světů aj.

Které profese zaniknou a které se prosadí? Bát se nemusíme, jen s tímto vývojem musíme počítat a přemýšlet o svém profesním uplatnění v širším kontextu. Můžeme se na očekávané změny připravovat už nyní.

 

Jaký vývoj na trhu práce vlastně očekáváme? Některé tendence můžeme vypozorovat už nyní:

 

  • důraz na využití technologií v práci
  • zásadní změna práce 6 –10 krát za život člověka
  • digitální nomádi (práce přes média z domu či odkudkoliv)
  • práce pro více jak 3, 4 firmy současně, částečné úvazky (mozaiková kariéra)
  • vznik nových profesí (zejména IT oblast, lidské zdroje aj.), současný zánik řady profesí (vliv robotizace a automatizace)
  • důraz na kompetence – požadavek celoživotního učení (znalosti je možné se naučit)
  • význam IQ x EQ (emoční inteligence důležitější)
     

Pokud toto téma zazní v prostředí školy od žáků či rodičů, je prostor tohoto využít pro diskusi o tom, co je pro uplatnění na trhu práce do budoucna opravdu důležité – znát sám sebe a své kompetence.