Konference k projektu E-COOL

Podnikavost se stala hlavním tématem mezinárodního setkání v Holandsku. Konference se uskutečnila se 27. a 28. listopadu v holandském Groningenu. Projektu se účastnilo několik zástupců z České republiky. Jihomoravský kraj mimo jiné zastoupila organizace JCMM, z. s. p. o.

„Bylo zajímavé vyslechnout příklady dobré praxe z různých koutů Evropy a uvědomit si, jak se jednotlivé regiony, ale i přístupy k tématu mohou lišit. Myslím, že jsme se nejen sami obohatili, ale některé regiony i inspirovali“, řekl Jáchym Důjka z JCMM.

Konference se opakovaně koná pod záštitou programu Interreg Europe. Zaměřuje se na podporu podnikavosti mladých lidí. Součástí projektu je sdílení příkladů dobré praxe mezi partnery.

Více o dobré praxi v tématu podnikavost naleznete na stránkách českého partnera https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/3/pages/48 nebo na stránkách Interreg Europe.