Studijní stáž zahraničních poradců

V květnu se do České republiky chystají poradci z různých evropských zemí, aby si vyzkoušeli hostování v JCMM, z. s. p. o., organizaci, která mimo jiné vykonává poradenskou činnost. V termínu 25. až 28. května 2020 bude v rámci The Academia study exchange project JCMM hostit tým poradců z Evropy, kteří se specializují na poradenství v oblasti celoživotního učení a dalšího vzdělávání.

„Konkrétně přijedou poradci z Německa, Dánska a Francie, další se ještě mají možnost přihlásit,“ nastínila Martina Milotová, která je koordinátorkou kariérového poradenství v JCMM. 

Sdílení metod a výměna zkušeností

Několikadenní stáž otevře prostor pro setkání českých kariérových poradců a spolupracujících subjektů, které budou v rámci programu přizváni. Cílem je výměna zkušeností, sdílení metod a vzájemná inspirace, šíření značky JCMM jako expertů v oblasti kariérového poradenství a navazování příležitostí do budoucna. 

V rámci programu účastníky čeká náslech práce s pedagogy, prezentace spolupracujících organizací a inspirace dobrou praxí, návštěva vybraného kariérního centra a dalších klíčových aktérů na poli poradenství v JMK.