Kariérové konzultace pouze on-line

Přinášíme online formu prostřednictvím Hangouts meet. Poradce a klient se v domluvený termín spojí pomocí odkazu, který poradce zašle klientovi na emailovou adresu. Konzultace probíhá formou videohovoru, v případě nízké kvality spojení je možné využít audiohovor. Pro online konzultaci platí stejná pravidla poskytnutí služby jako u osobní konzultace