Upozornění na mimořádná opatření

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou jednání plánovaná v budově JCMM, z. s. p. o. až do odvolání omezena.

Kariérové poradenství nyní poskytujeme výhradně online formou, rušíme akce s termíny v březnu a dubnu, a to konkrétně soutěž N-Trophy a konferenci EduSTEM i všechny vzdělávací M-aktivity do 8. 4. 2020 (tj. M-dílna, M-worskhopy, M-setkání, M-exkurze, M-soustředění, ani M-kroužky na školách neporobíhají). Další aktivity Polygramu proběhnou v náhradním termínu.

Jednáme také o možnosti online vzdělávání. Se všemi našimi partnery jsme průběžně v kontaktu a o dalším vývoji akcí JCMM, z. s. p. o. vás budeme včas informovat.