Maturitní zkouška — aktuálně z MŠMT

Sledujte také web Vyberskoly.cz, kde  najdete další aktuální informace.