Virtuální konference o kariérovém poradenství 2020 – aktuálně!

On-line přenos konference 17. 6. 14.00!

Příklady dobré praxe, vzájemná inspirace, užitečné materiály a kreativní pomůcky – to je letošní ročník konference o kariérovém poradenství, nad níž převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula. 

 

PŘIPOJIT SE ON-LINE KE KONFERENCI (link bude zpřístupněn v den konání konference 17. 6. od 13.50 h) PROSTŘEDNICTVÍM YOUTUBE NEBO FB.

Pokud se Vám nedaří připojit, kontaktujte, prosím, Milana Linkesche tel.: 602 602 096

Akce je opět určena především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Vítáni jsou však i všichni další zájemci.

 

Příspěvky řečníků jsou zveřejněny na Youtube JCMM:

Broušení diamantu. Příběh dobré praxe o životních dovednostech.

Mgr. Michal Horváth, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Příběh o projektu, který rozvíjel potenciál několika skupin žáků 3. a 4. ročníků prostřednictvím SOFT SKILLS. Příběh o odbourávání strachu z prezentování a uvědomění si vlastní hodnoty.

4 principy úspěšného kariérového poradenství na školách

Ing. Helena Košťálová, Bc. Markéta Cudlínová,  EKS, z. s.

Jak se nenechat zaskočit změnou a co si z období koronavirové krize můžeme odnést do života i poradenské praxe? Příspěvek reaguje na aktuální situaci a přináší krátké zamyšlení nad samotným posláním poradenství ve vzdělávání.

iKAP II

Bc. Martina Milotová, Mgr. Pavlína Vašátová, JCMM, z. s. p. o.

Pokud chcete vědět víc o tématu kariérového poradenství na středních školách v Jmk a jak jej rozvíjet projektovými aktivitami iKAP II.

Kariérové poradenství pro žáky na SŠTE Brno, Olomoucká

Ing. Zdeněk Pavlík, Mgr. Alena Špaňhelová

Podporujeme žáky tak, aby naplnili své zájmy a zároveň v budoucnu uspěli na trhu práce, v zaměstnání, či vlastním podnikání. Věnujeme se i těm žákům, kteří se obávají, že jejich první volba nebyla správná.

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

tým projektu KaPoDaV – kariérové poradenství

Vyzkoušejte, jak vám ve škole funguje metodická příručka, která byla vytvořena na základě konkrétních zkušeností s žáky a pedagogy jihomoravských škol. Unikátní materiál, který nepotřebuje záruku – přežije povinnou školní docházku.


Vaše dotazy, poznámky a komentáře k jednotlivým videopříspěvkům piště prosím sem

Ve středu 17. 6. 2020 od 14.00 sledujte živě následující program:

 

Registrovaným účastníkům zašleme po ukončení konference elektronickou verzi nejnovější Metodiky k tématu Člověk a svět práce pro základní i střední školy! Metodika bude na webu dostupná po 17. 6. 2020.

V případě dotazů se obracejte na Danu Sklenářovou dana.sklenarova@jcmm.cz.

Těšíme se na vás!


Konference se koná v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Připomeňte si loňskou konferenci.