Virtuální konference – výstupy

On-line přenos konference 17. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady dobré praxe, vzájemná inspirace, užitečné materiály a kreativní pomůcky – takový byl letošní ročník konference o kariérovém poradenství, nad níž převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula. 

Akce byla určena především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Sledovat ji bylo možné prostřednictvím různých on-line platforem. Především na FB a Youtube (zde naleznete celý záznam konference, včetně workshopů) ji zaznamenalo bezmála 1500 sledujících.

Příspěvky řečníků jsou zveřejněny na Youtube JCMM:

Broušení diamantu. Příběh dobré praxe o životních dovednostech.

Mgr. Michal Horváth, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Příběh o projektu, který rozvíjel potenciál několika skupin žáků 3. a 4. ročníků prostřednictvím SOFT SKILLS. Příběh o odbourávání strachu z prezentování a uvědomění si vlastní hodnoty.

4 principy úspěšného kariérového poradenství na školách

Ing. Helena Košťálová, Bc. Markéta Cudlínová,  EKS, z. s.

Jak se nenechat zaskočit změnou a co si z období koronavirové krize můžeme odnést do života i poradenské praxe? Příspěvek reaguje na aktuální situaci a přináší krátké zamyšlení nad samotným posláním poradenství ve vzdělávání.

iKAP II

Bc. Martina Milotová, Mgr. Pavlína Vašátová, JCMM, z. s. p. o.

Pokud chcete vědět víc o tématu kariérového poradenství na středních školách v Jmk a jak jej rozvíjet projektovými aktivitami iKAP II.

Kariérové poradenství pro žáky na SŠTE Brno, Olomoucká

Ing. Zdeněk Pavlík, Mgr. Alena Špaňhelová

Podporujeme žáky tak, aby naplnili své zájmy a zároveň v budoucnu uspěli na trhu práce, v zaměstnání, či vlastním podnikání. Věnujeme se i těm žákům, kteří se obávají, že jejich první volba nebyla správná.

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

tým projektu KaPoDaV – kariérové poradenství

Vyzkoušejte, jak vám ve škole funguje metodická příručka, která byla vytvořena na základě konkrétních zkušeností s žáky a pedagogy jihomoravských škol. Unikátní materiál, který nepotřebuje záruku – přežije povinnou školní docházku.

První stovce registrovaných účastníků zašleme během léta tištěnou verzi nejnovější Metodiky k tématu Člověk a svět práce pro základní i střední školy. Ostatním registrovaným zájemcům zašleme metodiku v elektronické verzi v nejbližších dnech. Dostupná je také ke stažení zde.


Ukázky práce s pomůckami a metodami v kariérovém poradenství ve workshopech:

Karty pestrý svět – Karty „PESTRÝ SVĚT“ vytvořil tým odborníků JCMM jako pomůcku doplňující Metodickou příručku k tématu Člověk a svět práce. Jsou sestaveny z výtvarných prací žáků škol, které byly podpořeny v projektu KaPoDAV.

Zkušenosti s on-line a nabídka nástrojů – Náhlé vyhlášení nouzového stavu změnilo ze dne na den život učitelů, kariérových poradců i firem. Všichni jsme získali zkušenost a hlavně nové IT kompetence.

Mapa kariérového poradenství – Vytvořit fungující koncepci kariérového poradenství školy je dlouhodobý proces plánování, revidování a aktualizování. Na takovou náročnou cestu se hodí mít mapu.

 

Vaše dotazy, poznámky a komentáře k jednotlivým videopříspěvkům piště prosím sem

Podívejte se na fotky z virtuálního studia v Brně na České 11.


Konference se koná v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Připomeňte si loňskou konferenci.