Co přináší supervize pedagogům

Supervize přináší prostor pro profesní rozvoj, možnost uvědomění si etických dilemat, možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství mohou nastat. Během individuální, týmové nebo on-line supervize můžete řešit témata a situace, na které už nechcete být sami. 

 

 

Co supervize přináší

 

Jaká témata se dají v supervizi řešit? Podívejte se na video.