Konference na podporu nadaných žáků

V legislativě je pevně ukotvena nutnost vzdělávat všechny žáky v souladu s jejich vzdělávacími potřebami. Velmi specifické je vytvořit vhodné podmínky pro identifikaci a vzdělávání intelektově nadaných a těch mimořádně nadaných  Tato skupina dětské populace je zpravidla nápadně vnitřně nesourodá, nehomogenní, a zároveň bývá také velmi specifická.

 

 

 

Nastavovat ideální podmínky pro vzdělávání těchto žáků pomocí aktivit projektu IKAP začínáme už 30. září 2020 konferencí zaměřenou na podporu nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Je určena pedagogickým pracovníkům především z Jihomoravského kraje. Na konferenci vystoupí zajímaví zahraniční i domácí hosté. Jejich medailonky budeme postupně zveřejňovat. Sledujte za tímto účelem weby a sociální sítě JCMM.

Registrujte se zde!

V případě dotazů se obracejte na:

Mgr. Martina Majcíka: martin.majcik@jcmm.cz nebo Ing. Janu Musilovou: jana.musilova@jcmm.cz.