Podpora vzdělávání nadaných žáků — audiovizuální příspěvky

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom rozšířili povědomí o projektu iKAP JMK II a jeho aktivitách. Připravujeme audiovizuální materiál a v něm přiblížíme aktivity Jihomoravského kraje a JCMM, z. s. p. o. 

Projekt se mimo jiné zaobírá problematikou identifikace nadaných žáků. Dané příspěvky budou veřejně dostupné online od 30. září 2020.

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. 

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

  1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
  2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
  4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
  5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
  6. Zahraniční experti

 

Plánovaná konference k aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji, která měla proběhnout 30. září k zahájení projektu iKAP JMK II, je přesunuta na jaro 2021. O přesném termínu budeme s předstihem informovat.

Bližší informace:

Mgr. Martin Majcík, Odborný garant aktivity

T +420 727 813 551

E martin.majcik@jcmm.cz