Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů

Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů

Do středních škol na jižní Moravě míří nová příležitost v podobě projektu Implementace KAP JMK II. Podpořit má pedagogy a ředitele ve vzájemné spolupráci, rozvoji klíčových kompetencí a dobrého klimatu škol. Díky projektovým aktivitám, předpokládáme dopad následně i na studenty, zejména na prevenci některých nežádoucích jevů, jako třeba předčasný odchod ze vzdělávání. 

Aktivity projektu jsou zaměřeny na individuální nebo týmovou podporu a kariérový rozvoj pedagogů a managementu středních škol, ale také na rozvoj kariérového poradenství jako užitečného nástroje pro podporu dobrého uplatnění budoucích absolventů škol. 

„Setkávat se budeme v nadcházejících třech letech na půdě středních škol v Jihomoravském kraji. Přineseme vzdělávání pro celé pedagogické týmy včetně vedení škol. Jak už je dnes trendem, podíváme se na příklady dobré praxe za hranicemi ČR. Projektem se chceme zasadit o rozvoj leadershipu na školách, ale také o snížení výskytu některých negativních společenských jevů, jako např. dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo nízká kvalifikovanost mladých lidí v JMK,“ zmínila některé z cílů Martina Milotová, odborná garantka projektu iKAP JMK II.

Jste ředitel, pedagog nebo kariérový poradce a informace o projektu Vás oslovují? Pomůžeme Vám rozšiřovat odbornost. Spolupracovat s námi můžete na tématu portfolií. Jednou z aktivit bude například mapování současného stavu předčasných odchodů ze vzdělávání a navržení funkčních opatření a metodik pro práci s rizikovými studenty. Budeme usilovat o vytvoření komunity spolupracujících pedagogů a ředitelů, protože je potřeba mít se s kým bavit o učení. 

Pojďte s námi spolupracovat. Navazujeme na předchozí zkušenosti v oblasti kariérového poradenství. V realizačním týmu se setkáte s  odborníky z řad pedagogů, kariérových poradců a dalších odborníků na téma vzdělávání a profesního rozvoje. Setkávat se budeme přímo u vás na školách, ale i v prostorách JCMM na České 11, v Brně. 

Začátek vzdělávacích aktivit na školách začne v roce 2021. Do té doby pro vás připravujeme kvalitní obsah školení a workshopů. Na podzim se s námi můžete potkat během mapování vzdělávacích potřeb, pokud jste ředitelkou/ředitelem střední školy. 

 

Kdo a jak se může přihlásit?

Pro bližší informace o možnostech zapojení Vás nebo školy kontaktujte:

Martinu Milotovou martina.milotova@jcmm.cz 

odbornou garantku aktivity iKAP JMK II