Dva projekty JCMM uspěly v Národní ceně kariérového poradenství 2020

Výsledky letošního ročníku byly vyhlášeny na evropské online konferenci Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama. Národní ceny kariérového poradenství uděluje již dvanáctým rokem Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi.

Porota složená z odborníků letos vybírala vítěze z 30 přihlášených projektů věnovaných kariérnímu poradenství a profesnímu rozvoji. Hodnotila především jejich inovativnost a přínos pro cílovou skupinu. 

Kompletní projekty oceněné Národní cenou kariérového poradenství 2020 naleznete zde.

Dvě ocenění, zvláštní uznání poroty, míří také za organizací JCMM, a to za webovou platformu Vyberskoly.czmetodickou příručku Člověk a svět práce.

Výstupy z konference jsou dostupné na stránce Konferencekp.cz.