Výsledky průzkumu Centra vzdělávání všem

V Jihomoravském kraji může vzbudit zájem o další vzdělávání jeho jasná nabídka

Jaký je zájem o další vzdělávání v Jihomoravském kraji, to byla hlavní otázka, na níž Centrum vzdělávání všem hledalo odpověď v únorovém miniprůzkumu. Dotazník realizovaný prostřednictvím webového formuláře vyplnila více než stovka respondentů, převážně ve věku 25-45 let. Více než polovina z nich (53 %) se v uplynulých 12 měsících zúčastnila vzdělávacího kurzu, ať už šlo o profesní školení a/nebo rozvojový kurz. A co víc, 76 % z těchto respondentů má do budoucna v plánu se nějakého kurzu zúčastnit.

Co brání lidem v dalším vzdělávání?

Zájem o další vzdělávání pozitivně ovlivňuje předchozí účast na semináři, školení, workshopu nebo kurzu. Důležité je, že jejich nabídka je v Jihomoravském kraji podle odpovědí v dotazníku dostatečná (59 %). Co však brání lidem ještě více se vzdělávat, je nedostatek financí a také času. Některým zájemcům pak také chybí dostatečné množství informací o kurzech.

Podle čeho se lidé rozhodují z nabídky kurzů?

Při výběru kurzu se lidé, kteří vyplnili dotazník na stránkách vzdelavanivsem.cz, zaměřují zejména na jeho obsah, ale také cenu. V neposlední řadě je také zajímá, zda se jedná o kvalitní kurz. To poznají podle doporučení přátel nebo dají na dobré reference vzdělavatele.

Celková účast dospělých na dalším vzdělávání

Na rozdíl od výsledků dotazníku Centra vzdělávání všem jsou data z celorepublikových průzkumů více alarmující. Podle studie Národního ústavu pro vzdělávání je v Jihomoravském kraji dlouhodobě nízká účast dospělých na dalším neformálním vzdělávání. V roce 2011 to bylo 5,4 %, zatímco v celé ČR 9,6 %. Ukazuje se, že většina lidí postrádá ochotu na sobě po skončení školy dále pracovat. Lidé projeví zájem o vzdělávání až v momentě, kdy je k tomu někdo přímo vyzve. Sami v tomto směru iniciativní nejsou. Přitom existuje řada mezinárodních průzkumů, ze kterých vyplývá, že profesní vzdělávání je jeden z důležitých nástrojů zaměstnanosti. A ta je v Jihomoravském kraji aktuálně pátá nejnižší ze všech krajů České republiky.