Centrum vzdělávání všem se věnuje i budoucím absolventům středních škol

V současné době probíhá pilotáž programu na vybraných středních odborných školách v Brně a blízkém okolí. Prostřednictvím technik zážitkové pedagogiky si žáci zkoušejí mapovat své kompetence, uvědomit si své přednosti. Přemýšlejí, jaké aspekty by měla mít jejich vysněná práce, zamýšlejí se, jak sestavit dobrý životopis a nakonec si vyzkoušejí, jak obstát u výběrového řízení. Smyslem tohoto programu je připravit absolventy na vstup na dynamicky se vyvíjející trh práce, kde v současné době absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin, které je třeba věnovat zvláštní pozornost.