Centrum vzdělávání všem na Mezinárodním stavebním veletrhu

Informační specialisté budou přítomni každý den od 10:00 do odpoledních hodin. Ve čtvrtek se navíc žáci středních škol mohou zapojit do akce Sestavte si kariéru, kterou připravili kariérní poradci CVV. Půjde o aktivitu, během které se středoškoláci dozví správný postup při hledání zaměstnání a zjištění klíčových dovedností, které jsou nezbytné pro uplatnění v konkrétním oboru. Mimo to budou zájemcům z řad žáků středních škol sdělovány informace o zprostředkování stáží. Takto nabytou zkušenost mohou žáci využít přímo na veletrhu při navazování kontaktů se zástupci vystavovatelů.

 

Kde pracovníky CVV najdete: volná plocha před pavilonem G1.