5+2 dny Hodonínsko

Velkou pomoc nabízí Centrum vzdělávání v Hodoníně všem uchazečům o práci. Někomu pomůže zahraniční stáží, jinému absolventskou praxí. Tu totiž vyžaduje většina zaměstnavatelů. Studenti, kteří vycházejí ze škol, ji přitom zpravidla nemají kde získat.

"Vyšel jsem ze školy a nikdo mě nechce zaměstnat, nemám praxi… Skončila mi mateřská dovolená a podnik, ve kterém jsem dříve pracovala, už neexistuje… " Tyto věty často pronášejí zklamaní zájemci o pracovní poměr.

Poradit se jim snaží Iveta Fárová, a co je důležité, úplně zdarma. Poradna sídlí v budově postavené naproti Muzeu naftového dobývaní a geologie.

Pro koho je nová služba určena?
Slouží nejen nezaměstnaným, ale i lidem, kteří práci mají, ale z nejrůznějších důvodů s ní nejsou spokojeni. Službu proto využívají také ti, kteří chtějí zaměstnání změnit. Na tom všem můžeme spolu pracovat.

V regionu je hodně mladých lidí, kteří nemohou najít práci. Můžete jim pomoci?
Část programů je zaměřená na absolventy. Ti totiž narážejí na problém, že je kvůli nedostatku praxe nechce nikdo zaměstnat. Snažíme se jim zajistit stáže ve firmách, které jsou přímo v regionu. V mnoha případech jsme schopní je nasměrovat přímo do konkrétních firem.

To zní až pohádkově snadno, nemá to nějaký háček?
Problémem může být to, že spousta vzdělávatelů i zaměstnavatelů je z Brna a někteří z klientů nemusí mít možnost dojíždět, a to z nejrůznějších důvodů. Je proto ještě potřeba sladit spolupráci škol se zaměstnavateli. Chceme, aby zázemí vzniklo i přímo v našem regionu.

Kdy vás klienti zastihnou?
Fungujeme tak, že si se zájemcem domluvíme telefonicky schůzku. Ke každému přitom přistupujeme individuálně. Práci přitom nezajišťujeme jen v tuzemsku. Pokud bude mít klient zájem, klidně můžeme najít i variantu v zahraničí.

Mluvíte v množném čísle a přitom vidím, že jste tady sama…
Budu tady působit zatím jen já. S kolegyní Martinou Ježkovou z Brna mám ale domluvený záskok. V případě, že bych nemohla tady činnost vykonávat, přijela by místo mne ona.

Jak to, že je služba zdarma?
Našim zřizovatelem je Jihomoravský kraj, který službu za klienty platí. Centrum vzdělávání funguje v Brně už rok. V Hodoníně vznikla naše pobočka kvůli tomu, že je tady druhá nejvyšší nezaměstnanost v regionu.

V Hodoníně fungujete teprve několik týdnů, jaký je o vaši službu zájem?
Ohlas byl až nečekaně velký. Na týden do předu už máme plno. Zatím převládají lidé bez zaměstnání.

Online verzi článku z 16.4.2014 naleznete zde.