Nezaměstnanost v dubnu klesla na 7,9%

K 30. dubnu 2014 evidoval Úřad práce ČR 7,9 % nezaměstnaných (547 908 osob). V minulém měsíci činila míra nezaměstnanosti 8,3 %. Počet volných pracovních míst byl 33 407, meziměsíčně se navýšil o 3 438 míst.

       Dle Úřadu práce ČR stojí za snížením nezaměstnanosti především sezónní práce, které v tomto roce započaly v průměru o měsíc dříve. Jedná se zejména o stavebnictví, lesnictví, zahradnictví, zemědělství, hotelnictví, gastronomii nebo pomocné či úklidové práce. Za zvýšením počtu volných pracovních pozic na trhu práce pak také stojí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ÚP ČR. Jedná se o zřizování veřejně prospěšných prací, do kterých se zapojilo celkem 14 897 lidí, a o podporu společensky účelných pracovních míst, kterými ÚP podpořil 13 063 uchazečů. Celkem 2 943 nezaměstnaných si mohlo díky příspěvku na společensky účelná pracovní místa otevřít svou živnost, nejčastěji to byli lidé pracující jako kadeřník, kosmetička, instalatér nebo zedník.

       Aktivním nástrojem pro snižování nezaměstnanosti jsou také rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. dubnu 2014 se jich účastnilo celkem 12 136 lidí. Nejčastěji klienti volili rekvalifikace zaměřené na počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví nebo svářečské a masérské kurzy.

       Nejnižší nezaměstnanost vykazují okresy Praha-východ (3,6 %), Praha-západ a Mladá Boleslav (4,6 %). Naopak okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou Bruntál a Most (13,5 %), Ústí nad Labem (12,9 %) a Karviná (12,6 %). V Jihomoravském kraji je nejméně nezaměstnaných v okrese Vyškov (6,6 %) a Brno-venkov (6,9 %), nejvíce naopak v okrese Hodonín (10,8 %) a Znojmo (10,6 %). Průměrný počet nezaměstnaných v Jihomoravském kraji činí 8,5 %.

       Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době průměrně 13 uchazečů. Největší množství uchazečů na pracovní pozici najdeme v okresech Karviná (48,4), Bruntál (43),  Jeseník (41). V okresech Jihomoravského kraje je na tom nejlépe okres Brno-venkov (10,9) a Břeclav (11,6). Nejvíce uchazečů o pracovní pozici má okres Hodonín (29,2) a Znojmo (24,7).

       Celkový počet nezaměstnaných osob je ze 48,9 % tvořen ženami (281 228) a z 10,8 % osobami se zdravotním postižením (62 164). V evidenci je také 29 331 absolventů všech stupňů vzdělání a mladistvých.

       Z mezinárodního srovnání Statistického úřadu Evropského společenství EUROSTAT vyplývá, že míra nezaměstnanosti v ČR je pod průměrem Evropské unie. V ČR nezaměstnanost činí 6,9 % a v EU28 10,8 %. Nejnižší nezaměstnanost najdeme v Rakousku (5,1 %) a Německu (5,5 %). Naopak velké procento nezaměstnaných osob má Slovensko (14,1 %), Portugalsko (15,5 %), Kypr (18,1 %), Chorvatsko (18,8 %) a Španělsko (26,3%).

 

Zdroj: ÚP ČR