Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu

Do formálního a neformálního vzdělávání v rámci Evrospké unie se zapojují dospělí v  každé zemi rozdílně. Vyplývá to z výzkumného šetření Adult Education Survey 2011, jehož výsledky v roce 2014 zpracoval Český statistický úřad. Nejnižší účast vykazuje Rumunsko (1,4 %), naopak nejvyšší Velká Británie (14,8 %). V České republice se formálně vzdělává 3,7 % dospělých. Tento údaj je výrazně pod průměrem průměrem EU 28, který činí 6,2 %.  

 

Graf č. 1: Účast dospělých ve formálním vzdělávání EU 28

Zdroj: Eurostat, AES 2011

 

V rámci Evropské unie panují značné rozdíly i v účasti obyvatel na neformálním vzdělávání. Největší míru vykazuje Lucembursko (68 %), naopak nejnižší Rumunsko (7 %). Ve sledovaném období absolvovalo v České republice alespoň jednu aktivitu v rámci neformálního vzdělávání celkem 35 % osob. Tím jsme téměř na úrovni evropského průměru (37 %). Účast lidí na neformálním vzdělávání většinou souvisela s jejich pracovním životem. Motivací bylo například zlepšení kvalifikačních předpokladů pro výkon profese a postavení na trhu práce nebo zájem o studovanou oblast. Naopak jim většinou brání nedostatek času a nepotřebnost dalšího vzdělávání. Neformálně se vzdělávají lidé nejčastěji v oblasti obchodu a práva, technických oborů a služeb. Časté je také studium cizích jazyků.  Graf č. 2: Účast dospělých v neformálním vzdělávání

Zdroj: Eurostat, AES 2011

 

Zdroj: ČSÚ, výstupy z šetření Adult Education Survey 2011