Rekvalifikační kurzy

Za první čtvrtletí roku 2014 se celkem 14 173 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na jejichž financování se podílel ÚP ČR. Během tohoto období vynaložil ÚP ČR na rekvalifikační kurzy 62 456 977 Kč. Za loňský rok absolvovalo některou z rekvalifikací 41 438 uchazečů. Na tyto rekvalifikační kurzy poskytl ÚP ČR celkem 301 385 000 Kč.

Účelem rekvalifikačních kurzů je, aby nezaměstnaný získal lepší možnosti uplatnění na trhu práce prostřednictvím nové kvalifikace. Vájem je o zejména o kurzy zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné, atd.

Úřad práce může financovat tři druhy rekvalifikačních kurzů. Jedná se buď o rekvalifikace, které zajišťuje samotný úřad. Získání této rekvalifikace je podmíněno poradenských pohovorem ověřujícím možnost zvýšení šance na uplatnění u konkrétního uchazeče. Druhým typem jsou zvolené rekvalifikace, u nichž má uchazeč možnost vybrat si kurz u jakékoliv akreditované vzdělávací organizace. Jeho požadavek je následně posouzen odbornou komisí úřadu, která rozhodne o schválení příspěvku. Třetím druhem rekvalifikačních kurzů jsou ty, které probíhají u samotných zaměstnavatelů. Ti mohou ÚP ČR požádat o příspěvek na obnovení kvalifikace svých zaměstnanců.

Pokud uchazeč o rekvalifikaci do daného kurzu bez vážných důvodu nenastoupí nebo ho předčasně ukončí, musí si sám uhradit veškeré výdaje.Zdroj: ÚP ČR