Zápisník kariérových poradců - díl první

V tomto blogu Vám nabízíme stručnou reflexi spolupráce kariérového poradce Petra Doležala a klientky Jany. Věříme, že tyto reflexe Vám mohou pomoci udělat si představu o tom, co taky kariérové poradenství je a v čem může být užitečné.

 

Reflexe kariérového poradce

Paní Jana (37 let) byla v době, kdy se obrátila na CVV úspěšnou ženou pracující v médiích, částečně na volné noze. Se svým pracovním životem ale nebyla spokojená. Byl to však spíše neurčitý pocit bez jasné představy o tom, co by mělo být jinak. Naším společným cílem tak bylo najít směr, kterým se v práci vydat, aby tato nejistota pominula. Během konzultace jsme nejprve prozkoumávali Janinu ideální práci za pomocí imaginace dnu po „zázraku“, kdy je všechno, jak má být. Trik spočívá v tom, že se snažíme hledat co nejdetailnější popisy toho, co člověk dělá, co cítí, co vidí a jak na to reagují lidé kolem něj. Výsledkem je přesnější představa o tom, co chceme, ale zároveň i vědomí toho, jaké (byť třeba velmi malé) krůčky můžeme podniknout, abychom toho dosáhli. Tímto způsobem jsme zjistili, že Jana potřebuje zmírnit stres. Ten byl spojený s pracovním vytížením i se strachem z neúspěchu v důsledku nějaké chyby. Postupně jsme nalézali cesty, jak stres i strach z chyb překonávat, a to především pomocí trpělivého prozkoumávání způsobů, kterými se Jana s těmito věcmi v minulosti už vypořádávala. Tyto polozapadlé dovednosti jsme se snažili rozvíjet.

Řešili jsme postupně i téma změny práce. Otázkou bylo, jak moc vlastně Jana o změnu stojí. Detailně jsme proto rozebírali její současnou práci – co je dobré a může zůstat, i kde je prostor pro změnu. Vycházeli jsme přitom i z kritérií ideální práce, které jsme sestavili dříve. Společně jsme tak došli k závěru, že Jana vlastně nevyžadovala razantní změnu ve svém zaměstnání. Podařilo se jí ale zaměřit se na řadu detailů a uspořádat své aktivity tak, aby byla spokojená. Výsledkem kariérového poradenství bylo tedy v tomto případě pojmenování a uvědomění si potřeb týkajících se práce, což vedlo k odstranění Janiny subjektivní nespokojenosti v této oblasti.

 

Kariérový poradce CVV Petr Doležal

Reflexe klientky

Musím říct, že se často vracím k tématům, kterých jsme se společně dotkli.

V uplynulých měsících jsem skutečně neměla potřebu nějaké výrazné profesní změny. Snad jen v rámci zmírnění stresu jsem dokázala bez výčitek a strachu, že přijdu o "finanční výhody", ukončit jeden dlouhodobý projekt, na kterém jsem paralelně pracovala a dost mě stresoval a zatěžoval. Je to úleva, když si člověk dokáže zdůvodnit, že práce nemusí být prioritou. Současně jsem se tím vnitřně dotkla i dalších oblastí. Asi je dobré se na případné touhy po změně dívat komplexně i z hlediska osobního života a neoddělovat tyto dvě oblasti. Jsem ráda, že jsem se nedopustila profesně nějaké fatální zbytečné chyby náhlou změnou, protože nejspíš nebyla nutná.

Jana