Zápisník kariérových poradců - díl druhý

Paní Věra (53 let) pracovala většinu svého života jako tkadlena v podniku, který před deseti lety zkrachoval. Od té doby se snažila najít nové uplatnění, přímo v jejím oboru se však příležitosti nenaskytly. Před třemi lety se proto rozhodla rekvalifikovat na pedikérku. Tento obor je jí blízký, vzhledem k náročnosti budování klientely a mnohdy nestabilnímu příjmu ale stále balancovala na hranici uživitelnosti. Práce živnostníka je navíc náročná na investice, ať už do pronájmu a vybavení prostor nebo propagace. Nelehká finanční situace společně se zdravotními problémy se přirozeně odrazily na psychice paní Věry.

V rámci naší spolupráce jsme se proto dohodly, že se budeme soustředit jak na zlepšení pracovní pozice, tak na podporu její křehké psychiky. Souběžně s kariérovým poradenstvím jsme tak společně posilovaly sebedůvěru, akcentovaly silné stránky, hledaly možné zdroje opory a upevňovaly naději na zlepšení celkové situace.

Mezi konkrétní kroky patřilo vylepšení propagace služeb pedikérky prostřednictvím webových stránek, paní Věra se také přihlásila na kurz dovedností prezentace na Facebooku. Průběžně jsme sledovaly i nabídku jiných vzdělávacích kurzů a také mapovaly trh práce vzhledem k možnostem paní Věry.

Od počátku jsme také pracovaly s nápadem doplnit pedikúru, kterou provozuje zejména pro starší klienty, pečovatelskou službou. Tím by skloubila svůj stávající obor s přirozenou schopnosti hovořit podpůrně s lidmi a pomáhat jim. Pro tuto činnost je však nezbytné absolvovat rekvalifikační kurz. Kontaktovaly jsme proto úřad práce, kde je možné zažádat o zajištění tzv. zvolené rekvalifikace. Tento postup trval skoro tři měsíce, ale poté přišla pozvánka do projektu „Práce jako pomoc“. V rámci něj absolvuje paní Věra komplexní servis směřující ke zvýšení zaměstnatelnosti. Aktuálně má paní Věra za sebou úspěšné složení zkoušky rekvalifikačního kurzu pečovatelky.

                Kariérová poradkyně CVV Tereza Janačíková Nováková