Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva - víkendový kurz

Popis kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání
zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva (29-001-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.
Absolvent tohoto programu vzdělání se uplatní jako odborně připravený pro pekařské firmy - v oblasti výroby běžného pečiva a výroby chleba. Může se tak ucházet o pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a též obchodních řetězců zabývajících se přípravou, dopékáním a prodejem pekařských výrobků.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Vzdělávací program Výroba chleba a běžného pečiva je modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání podle standardů Národní soustavy kvalifikací, který má připravit účastníka na získání profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního programu je vybavit účastníka takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které jsou požadovány v příslušném standardu a umožní mu po absolvování všech modulů úspěšně vykonat zkoušku k získání profesní kvalifikace a uplatnit se na trhu práce. S ohledem na cíle vzdělávacího programu je vybráno i učivo, které je prostředkem k osvojení požadovaných kompetencí. Vzdělávací program umožňuje rozvíjet osobnost účastníka programu a formovat jeho charakterové vlastnosti. Účastníci rekvalifikačního programu jsou vedeni k trpělivosti, pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce. Cílem je, aby získali správné pracovní návyky, dodržovali předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zajistili výrobu v souladu se zásadami systému HACCP a vytvořili si kladný vztah ke zvolenému oboru.

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva - víkendový kurz
20.9.2024 - 23.10.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
15 150 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Cukrář/pekař

Profesní zkouška: Výroba perníku
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci. Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace trvá 6 hodin.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Profesní zkouška: Výroba jemného pečiva
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci. Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace trvá 7 hodin.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů - víkendový kurz
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů (29-007-H), (dle zákona č. 179/2006 Sb. ) a na…
23.8.2024 - 22.10.2024
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková…