Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Popis kurzu:
Psychologie - 7hod. Základy psychologie Pedagogická psychologie Sociální psychologie Pedagogika - 8 hod. Základy pedagogiky Sociální pedagogika Speciální pedagogika Metodika - 8hod. Frontální vs. Interaktivní výuka Interaktivita a dynamika výuky při praktickém výcviku Kolbův učební cyklus a jeho praktické uplatnění praktickém výcviku Struktura přípravy praktického výcviku Vedení administrativní agendy Zásady ověřování znalostí a dovedností Didaktika - 8 hod. Didaktika učení Didaktika praktického výcviku Nejčastější metody praktického výcviku Didaktické pomůcky - jejich využití a omezení E-learning a výukové programy Komunikační dovednosti - 5 hod. Verbální a neverbální komunikace Komunikační dovednosti v práci lektora Nástroje efektivní komunikace Základní pravidla pedagogické komunikace Organizace práce jednotlivců i kolektivů - 3 hod. Dokumenty školy - 8 hod.
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
Na dotaz
Praha
Prezenční
Cena
19 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

První pomoc u dětí v kostce, Brno
V tomto kurzu se účatníci seznámí s prevencí úrazů u dětí, poskytnutím první pomoci dětem v různých situacích. Prakticky si procvičí resuscitaci dítěte v jednotlivých věkových obdobích, zástavu krvácení a další užitečné dovednosti k záchraně dítěte.…
13.10.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
20.10.2022 - 2.12.2022
CETERAS s.r.o.
Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů
Kurz se zabývá významem rozvoje motoriky dítěte a jeho vlivu na učební dovednosti. Zaměřuje se na primitivní reflexy, jejichž přetrvávání může způsobovat jak specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, ADHD, ADD) tak jiné psychické…
16.9.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně…
11.2.2022 - 24.6.2023
Zřetel, s.r.o.
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů…
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-zamerene-na-pripravu-ucitelu-2-stupne-zs-a-ss
12.9.2022 - 28.2.2024
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
5.10.2022
Zřetel, s.r.o.