Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik.

Popis kurzu:
Základní vymezení pojmu arteterapie, artefiletika, skupinová a individuální terapie, uspořádání a průběh sezení s klientem/skupinou, různé přístupy v arteterapii
Úvod do koláže, seznámení s technikou vytváření koláže na zadané téma, individuální práce se vzniklým artefaktem, využití při práci s klienty, shrnutí a doporučení při práci s koláží
Práce s výtvarnou náhodou - asociační čáranice
Vybrané techniky v individuální práci, navazování kontaktu, mapování situace klienta
Interaktivní a dialogové techniky
Imaginace a její výtvarné zpracování

Nabyté znalosti a dovednosti:
Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti při práci s klientem Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání, Lektor: RNDr. Roman Vančura

Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
3 800 Kč
Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
3 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Efektivní komunikace I a II
Kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci se v úvodu seznámí se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme tématy: proces a schéma komunikace, obsah a pragmatika…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Trigger pointy - spoušťové body bolesti, Brno
Kurz je zaměřen především na nácvik vyhledávání a odstranění tzv. trigger pointů, tedy spoušťových bodů bolesti.
5.10.2024
Centrum sociálního a zdravotnického…
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
Státní profesdní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině je připravena v souladu s požadavky MPSV. Jedná se o autorizovanou státní zkoušku před autorizovanou komisí. Úspěšené složení zkoušky umožní jejich absolventům najít uplatnění v…
Od 26.8.2024 (+2 další)
Filiánek, z.s.