Základy práce s dítětem v krizi

Pořadatel kurzu:
REMEDIUM Praha o.p.s.

Popis kurzu:
Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s dětmi a mládeží v krizi nebo krizí rodinného systému a kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Rozsah kurzu: 16 hodin Obsah kurzu: - opakování pojmů z oblasti teorie krize a krizové intervence - rodina s dítětem jako systém - základní vývojové potřeby dítěte - dítě 0 - 6 let - dítě 6 - 11 let - puberta - adolescence - reflexe procesu krizové pomoci, sebereflexe - psychosociální síť - nácvik dovedností vedení hovoru s dítětem v krizi různých kategorií Vstupní požadavky do kurzu: - minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou - věk min. 21 let - absolvování minimálně 51 hodinového kurzu Základní krizové intervence (nebo některého z dlouhodobějších kurzů krizové intervence) od naší vzdělávací instituce Remedium Praha

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent/ka kurzu získá: základní dovednosti vedení rozhovoru s dítětem v krizi základní dovednosti pro práci s emocemi dítěte Absolvent/ka umí: rozpoznat krizový stav dítěte rozlišit krizovou intervenci od psychoterapie Absolvent/ka zná: základy teorie krize a krizové intervence specifika krizové intervence u dětí vývojové potřeby dítěte psychosociální síť – návazné služby pro dítě a rodinu základní prvky psychohygieny základní principy supervize a intervize

Základy práce s dítětem v krizi
11.4.2024 - 12.4.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
4 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga
Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností, které jim…
24.2.2024 - 28.4.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Český jazyk činnostně v 1.-5. ročníku
Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory postupů. Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Studium pro asistenty pedagoga - Ostrava
11. března 2024 - 24. dubna 2024 Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou: 11. - 13. března 2024 25. - 27. března 2024 08. - 10. dubna 2024 22. - 24. dubna 2024
Na dotaz
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
13.3.2024 - 21.5.2024
CETERAS s.r.o.
Základní relaxační techniky: zvládání stresu a prevence vyhoření
Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem…
7.3.2024
CETERAS s.r.o.
Základy krizové intervence
Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující…
Od 27.2.2024 (+1 další)
CETERAS s.r.o.