Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška

Pořadatel kurzu: Filiánek, z.s.
Podkategorie: Vzdělávání » Ostatní

Anotace:
Státní profesní zkouška na pozici Chůva Pro děti do zahájení povinné školní docházky je doplněná Přípravným kurzem k této státní zkoušce.

Popis kurzu:
Autorizovaná zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky umožňuje zájemcům pro práci s dětmi získat oprávnění k výkonu této činnosti. Filiánek, z.s. připravil ke zkouškám již více než 430 úspěšných uchazečů a uchazeček ve 34 bězích. Absolventi se mohou zkoušky zúčastnit na základě samostudia a svých znalostí dané problematiky nebo mohou absolvovat ve Filiánku Přípravný kurz v rozsahu 20 hodin. V rámci víkendového kurzu se zájemci seznámí s obsahem a rozsahem kompetencí požadovaných ke státní zkoušce. Účastníci zkoušky dostanou k dispozici studijní materiál, osobní poradenství a vedení ke zkoušce, možnost získání praxe ve státním i soukromém sektoru péče o děti. Podrobnosti je možné získat na www.filianek.cz.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Úspěšné složení profesní zkoušky Chůva opravňuje absolventy k výkonu této profese v zařízeních státních i soukromých, možnosti získání živnostenského oprávnění - živnost vázaná - Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a následné činnosti formou OSVČ, k nalezení zaměstnání ve státních školkách, v agenturách péče o děti, jako au-pair v ČR i zahraničí, v Dětských skupinách, Mateřských centrech a dalších organizacích.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
8.6.2023 - 10.6.2023
Brno
Prezenční
Cena
6 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
27.8.2023 - 28.8.2023
Brno
Prezenční
Cena
6 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
5.10.2023 - 7.10.2023
Brno
Prezenční
Cena
6 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
11.11.2023 - 12.11.2023
Brno
Prezenční
Cena
6 000 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
30.11.2023 - 2.12.2023
Brno
Prezenční
Cena
6 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Teorie - důraz na věkové zákonitosti a zásady výběru prvků v dětském aerobiku, intenzita cvičení, reakce dětského organismu na tělesnou zátěž a motorický vývoj. Dětský aerobik pro věkovou kategorii 4-7 let – výuka základních kroků pomocí říkadel a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních…
Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
15.6.2023
CETERAS s.r.o.
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto…
Na dotaz (+1 další)
Centrum pro rodinu a sociální péči