Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška

Pořadatel kurzu: Filiánek, z.s.
Podkategorie: Vzdělávání » Ostatní

Anotace:
Státní profesní zkouška na pozici Chůva Pro děti do zahájení povinné školní docházky je doplněná Přípravným kurzem k této státní zkoušce. Termín konání : 15. a 16.5.2021.

Popis kurzu:
Autorizovaná zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky umožňuje zájemcům pro práci s dětmi získat oprávnění k výkonu této činnosti. Filiánek, z.s. připravil ke zkouškám již více než 310 úspěšných uchazečů a uchazeček ve 34 bězích. Absolventi se mohou zkoušky zúčastnit na základě samostudia a svých znalostí dané problematiky nebo mohou absolvovat ve Filiánku Přípravný kurz v rozsahu 16 hodin. V rámci víkendového kurzu se zájemci seznámí s obsahem a rozsahem kompetencí požadovaných ke státní zkoušce. Školka Filiánek nabízí zájemcům možnost aktivní praxe přímo v rámci chodu Dětské skupiny pod akreditací MPSV a podpořené ESF. Účastníci zkoušky dostanou k dispozici studijní materiál, osobní poradenství a vedení ke zkoušce, možnost získání praxe ve státním i soukromém sektoru péče o děti. Podrobnosti je možné získat na www.filianek.cz.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Úspěšné složení profesní zkoušky Chůva opravňuje absolventy k výkonu této profese v zařízeních státních i soukromých, možnosti získání živnostenského oprávnění - živnost vázaná - Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a následné činnosti formou OSVČ, k nalezení zaměstnání ve státních školkách, v agenturách péče o děti, jako au-pair v ČR i zahraničí, v Dětských skupinách, Mateřských centrech a dalších organizacích.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
4.2.2022 - 5.2.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
8.4.2022 - 9.4.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
10.6.2022 - 11.6.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
29.8.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
7.10.2022 - 8.10.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky státní profesní zkouška
2.12.2022 - 3.12.2022
Brno
Prezenční
Cena
5 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - sebepoznání, spolupráce a…
18.1.2022 - 19.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak v klidu z neklidu
Neklidné děti jsou výzvou i pro sebelepšího rodiče či pedagoga. Zdánlivě nekonečná energie těchto dětí často vede k vyčerpání jich samých i lidí okolo nich. Cílem semináře je proto představit aktivity, které mohou být užitečné pro zklidnění…
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči