Úvod do degustace

Popis kurzu:
Kurz je určen milovníkům vína, ale také lidem, kteří s vínem denně pracují. Účastníci kurzu získají širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína, naučí se rozeznávat základní chutě a vůně vína včetně nejběžnějších chorob a vad vína.

Část teoretická
Senzorické hodnocení vín
Choroby a vady vín

Část praktická
Seznámení se základními chutěmi - 7 vzorků
Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chutě - 8 vzorků
Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou - 2 série pěti vzorků révových vín
Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou 4 série tří vzorků révových vín
Zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy – 2 *10 vzorků
Zkouška schopnosti popisu pachů 15-20 vzorků modelových vůní a přípachů
Deklarační zkouška - zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků.

Kurz bude probíhat v menší skupince do 20 účastníků.

V kurzu poznáte sami sebe z pohledu senzorických vlastností, které máte. Prakticky si otestujete svůj zrak, čich i chuť. Tento kurz může sloužit jako příprava na Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586-1 (tzv. základní senzorická zkouška nebo zkouška prvního stupně) a také na Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 - tzv. zkouška druhého stupně.

Druhý den návštěva Národního salonu vín ve Valticích: program A1 - volná degustace http://www.salonvin.cz/salon-vin/oteviraci-doba-programy/ .

Po odborné stránce je tento kurz navazujícím kurzem na Základy vinařství a na tento kurz navazují Základy sommelierství (každý kurz lze absolvovat zvlášť).
Úvod do degustace
Na dotaz
Prezenční
objednat Cena
4 300 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kurz sommelier

Základy vinařství
Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařů a pracovníků ve vinařském oboru. V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata: Složení a zrání hroznů Vybavení vinařského provozu …
2.9.2024 - 3.9.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Základy sommeliérství
Obsah kurzu: historie a význam slova sommelier sommelier a jeho význam a funkce rozdělení vín v ČR a ve světě významné vinařské oblasti ve světě, druhy světových vín (praktická ukázka vín z těchto oblastí) historie révy vinné, základní odrůdy révy…
7.11.2024 - 8.11.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…