Úvod do degustace

Popis kurzu:
Kurz je určen milovníkům vína, ale také lidem, kteří s vínem denně pracují. Účastníci kurzu získají širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína, naučí se rozeznávat základní chutě a vůně vína včetně nejběžnějších chorob a vad vína. Část teoretická Senzorické hodnocení vín Choroby a vady vín Část praktická Seznámení se základními chutěmi - 7 vzorků Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chutě - 8 vzorků Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou - 2 série pěti vzorků révových vín Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou 4 série tří vzorků révových vín Zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy – 2 *10 vzorků Zkouška schopnosti popisu pachů 15-20 vzorků modelových vůní a přípachů Deklarační zkouška - zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků. Kurz bude probíhat v menší skupince do 20 účastníků. V kurzu poznáte sami sebe z pohledu senzorických vlastností, které máte. Prakticky si otestujete svůj zrak, čich i chuť. Tento kurz může sloužit jako příprava na Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586-1 (tzv. základní senzorická zkouška nebo zkouška prvního stupně) a také na Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 - tzv. zkouška druhého stupně. Druhý den návštěva Národního salonu vín ve Valticích: program A1 - volná degustace http://www.salonvin.cz/salon-vin/oteviraci-doba-programy/ . Po odborné stránce je tento kurz navazujícím kurzem na Základy vinařství a na tento kurz navazují Základy sommelierství (každý kurz lze absolvovat zvlášť).
Úvod do degustace
Na dotaz
Prezenční
objednat Cena
4 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kurz sommelier