Kreativní koučování dětí

Anotace:
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a technikou Kids´Skills. Osvojí si tak konkrétní postupy, které jim pomohou se vypořádat s řadou obtížných a náročných výchovných, i jinak problematických situací ve své praxi. Kurz obsahuje metodiky pro práci s dětmi ve věku cca 3-12 let.

Popis kurzu:
Obsah Koučovací přístup a Na řešení orientovaný přístup (Solution Focused Approach) v práci s dětmi a rodiči Nehodnotící komunikace a koučování s dětmi Technika Kids´ Skills – trénink a využití v praxi Kreativní techniky, supervize a modelové situace v práci s dětmi – aplikace v praxi

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cíle kurzu Účastníci si z kurzu odnesou znalost: specifik koučovacího přístupu k dítěti metodologie základních koučovacích nástrojů důsledků hodnotícího jazyka a přínosů popisného jazyka v komunikaci s dítětem alternativních možností použití škály, které jsou specifické pro dětský věk základních principů techniky Kids´Skills metodiky techniky Kids´Skills specifik koučování různých věkových skupin dětí. Účastníci si z kurzu odnesou dovednost: využití základních koučovacích nástrojů při práci s dětmi vést s dítětem a rodiči rozhovor dle principů SFA a s využitím koučovacího přístupu používat popisný jazyk při práci s dětským klientem používat techniku škála pro reflexi aktuálního stavu i žádoucí budoucnosti aplikovat techniku kids skills na konkrétní vývojové potíže definovat u jednotlivých dětských potíží dovednosti, jejichž osvojení povede ke kýžené změně.

Kreativní koučování dětí
1.4.2022 - 3.6.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
9 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - sebepoznání, spolupráce a…
18.1.2022 - 19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání I.
Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit své pocity a potřeby…
4.4.2022
CETERAS s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
24.5.2022 - 25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2
Kurz Nenásilná komunikace II navazuje s dostupem na kurz Nenásilná komunikace I., v rámci kterého účastníci nabyté vědomosti zavedli do praxe. Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale…
2.5.2022
CETERAS s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Hudebka nás baví
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
17.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.