Studium pedagogiky

Popis kurzu:
podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP.

Studium obsahuje 3 moduly: Základy pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie pro pedagogy, Doplňující témata a praxe a jejich obsah je rozdělen do 15 dílčích předmětů.
Časový rozsah vzdělávání je 3 semestry a je organizováno kombinovanou formou. Celková hodinová dotace je 154 hodin, z toho prezenční výuka tvoří 105 hodin a distanční 49 hodin.
Přímá výuka bude probíhat blokově formou dvoudenních soustředění, a to v pátek odpoledne a v sobotu. Cca 3-4 bloky během dvou semestrů, ve 3. semestru proběhne praxe a závěrečná zkouška.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Studium je určeno těm, kteří chtějí získat kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 zákona č. 561/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, konkrétně učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku na středních školách se zaměřením na výuku zemědělských (vč. lesnických, zahradnických, ekologických, potravinářských, dřevařských), technických (vč. mechanizačních, informatických), ekonomických (vč. obchodu a služeb, administrativy, podnikání) a zdravotnických (vč. veterinárních) oborů.

Studium pedagogiky
21.9.2024 - 30.1.2026
Prezenční
objednat Cena
17 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT…
Potřebujete si doplnit akreditované vzdělání, abyste mohli vyučovat např. jako mistr/mistrová? Tento program je určen především pro tyto odborníky z praxe, například kadeřnice, kosmetičky, maséři, truhláři či jiná řemesla. Slouží tedy k lepšímu…
Na dotaz (+1 další)
Everesta, s.r.o.
Učitel odborných předmětů na středních školách
Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…