Výroba masných klobás

Anotace:
Kurz je určen pro širokou veřejnost a milovníky masa, zaměstnance v provozech, faremní zpracovatele, kteří chtějí proniknout do výroby klobás.

Popis kurzu:
Obsah kurzu: Suroviny a operace v masné výrobě (včetně technického zázemí) Rozdělení masných výrobků (normy, vyhláška) Receptury, regionální výrobky, problematika solení a používání koření Vady masných výrobků Balení masa a masných výrobků, obaly Praxe: Praktická výroba tepelně opracovaných masných klobás. Více druhů různých receptur dle skladby masa, použitého koření, způsobu gastronomického použití. Výrobky si účastníci mimo senzorické hodnocení na kurzu, také odnesou sebou. Rozsah kurzu: 8 hodin ve 2 dnech
Výroba masných klobás
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
3 600 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Řezník/uzenář

Bourání masa - rekvalifikační kurz
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Bourání masa (29-021-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní…
25.9.2022 - 5.12.2022
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková…