Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilí

Pořadatel kurzu: Persefona, z. s.

Anotace:
Kurz představuje úvod do komunikace s oběťmi násilných trestných činů, zejména obětí domácího a sexuálního násilí. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony s dospělými oběťmi tohoto příkoří budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, nahlédnou do psychologie oběti a jejích možných tělesných, emocionálních a kognitivních reakcí na prožité násilí a zdokonalí si své komunikační dovednosti. Ústředním tématem kurzu je vedení rozhovoru s oběťmi, na které bude nahlédnuto jak z teoretické strany (techniky aktivního naslouchání, zacházení s mocí a kontrolou a vztahem s klientem) tak k tématu bude přistoupeno prakticky, kdy si účastníci budou moci osvojit získané znalosti. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s oběťmi násilné trestné činnosti setkat.

Popis kurzu:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Přednášející: psycholožka

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu si osvojí základy komunikace s oběťmi násilných trestných činů, zejména domácího a sexuálního násilí. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou a s prožíváním oběti tohoto příkoří. Porozumění specifikům komunikace s oběťmi násilných trestných činů a jejích možným tělesným, emocionálním a kognitivním reakcím na prožité násilí pomůže účastníkům kurzu pomoci lépe rozpoznat potřeby těchto osobo a následně pak zvolit vhodný způsob komunikace.

Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilí
Na dotaz
Prezenční
Cena
1 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na…
Kurz je akreditován MPSV ČR. Je zaměřen na simulaci simulace zrakových, sluchových a pohybových omezení, včetně jemné motoriky při péči o vlastní osobu a především v komunikaci s okolím.
Na dotaz (+1 další)
Centrum sociálního a zdravotnického…
Sny a jejich využití při práci s klienty
V tomto kurzu budete moci nahlédnout na práci se sny ve starověku, v křesťanské tradici i v oblasti moderní psychologie. Dozvíte se, jak je lze využít pro zmapování našich emočních reakcí na podněty vnější i vnitřní. Zkusíte na sny pohlížet v…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Muzikoterapie I
Účastníci se seznámí s muzikoterapií jako expresivní terapeutickou disciplínou využitelnou pro všechny klienty bez rozdílu zdravotního a sociálního omezení.
4.10.2023
Diecézní charita Brno