Formativní hodnocení – školení za námi, největší úkol před vámi

Formativní hodnocení – školení za námi, největší úkol před vámi

Sumativní hodnocení po nás chce systém a jsme na něj zvyklí. Jednou za půl roku učitelé zhodnotí práci svých žáků nebo studentů na vysvědčení – známkou, slovně nebo kombinací obou forem. Vypovídá o žákovi a vytváří o něm informaci pro potenciální budoucí zaměstnavatele a pro stát.

Hodnocení formativní naproti tomu dává „rychlejší“ zpětnou vazbu a je nejpřínosnější pro samotného žáka. Jak se má správně formativně hodnotit – to učil přihlášené pedagogy náš lektor Libor Kyncl. Kurz formativního hodnocení se setkal s nadšenými ohlasy. „Nejpřínosnější pro mě bylo propojení teorie s praxí. V té se zaměřím na pozitivní hodnocení žáků, abych je více motivovala ke zlepšení výsledků a někam je posunula,“ říká učitelka, která kurz absolvovala.

Kurz je sice za námi, nicméně pedagogy teď čeká ještě mnohem důležitější a náročnější část – uvést získané vědomosti do praxe a zajistit, aby systém formativního hodnocení v jejich škole skutečně fungoval. „Důležité je, aby se o tom pedagogové ve škole hned začali bavit. Pokud nezačnou, tak to celé vyšumí,“ zdůrazňuje Libor Kyncl.

Pomoc s implementací systému formativního hodnocení ve školách představuje příručka, kterou jsme pracovně nazvali Implementační toolbook a ve které učitelé najdou návod, jak úspěšně přivést formativní hodnocení ve školách k životu. Snažili jsme se zodpovědět v ní základní otázky při implementaci, a to PROČ? KDY? KDO? ZA KOLIK? a hlavně JAK? Zároveň jsme nechtěli napsat další nudnou příručku, tak věříme, že se při čtení alespoň občas pousmějete :-)

Implementační toolbook najdete ve formátu PDF volně ke stažení na našem webu, konkrétně ZDE.

Přejeme hodně úspěchů při implementaci. Žáci vaší školy vám za to dříve či později poděkují. A nebojte se, nejste v tom sami – v případě, že nebudete vědět kudy kam, obraťte se na nás. Kolegyně Pavla Frňková se vás ochotně ujme. https://vzdelavanivsem.cz/vzdelavani