Workshopy

Vedle hlavního programu vás na konferenci čekají praktické workshopy, kde se můžete inspirovat, zábavnou formou si rozšířit obzory, promáznout mozkové závity a taky se trošku protáhnout.

Většina workshopů má omezenou kapacitu, proto prosím využijte registračního formuláře a na vybraný workshop se registrujte.

 

Inspirace portfoliem

Petra Šnepfenbergová, Veronika Kirchnerová

Portfolio může být každopádně užitečný pomocník v mnoha situacích, nejen ve škole. Ať už jde o sebepoznání, sebeprezentaci na trhu práce nebo evidenci profesního rozvoje zaměstnanců…

Na workshopu získáte inspiraci, jak pojmenovat svoje znalosti, dovednosti a kvality jazykem kompetencí, jak tyto kompetence mapovat a reflektovat. 

Prezentace 


Problematika age managementu v praxi

t Heinz

“Takoví, jako jsou dnešní mladí, jsme my nikdy nebyli!”
“OK Boomer!”

Když se ve vaší firmě potkají dvě generace, může to být třaskavé. Na workshopu tématu mezigeneračního střetávání nasvítíme z více úhlů – škola, firma, státní správa/samospráva, rodina. 

Prezentace


Networking

Pavla Frňková

Rádi se seznamujete, umíte využívat získané kontakty, vnímáte síťování jako užitečný způsob profesního rozvoje? Tak si nachystejte svoje vizitky a pojďte si potřást rukou s ostatními a zjistit, jak si vzájemně můžete být užiteční ve své práci. 

Propojte se s lidmi se zájmem o stejné téma při řízeném síťování.  


Cryptomania

tým Cryptomania

Zážitková hra v terénu s využitím šifer a logických úloh, rozvoj týmové spolupráce a komunikace.

V kulisách bývalé industriální zóny se nachází renovované prostory Vlněny, kde pro vás bude připraveno několik týmových úkolů. V závěru získáte reflexi autorů k řešeným úkolům a dozvíte se problematická místa a možnost jejich řešení do budoucna. 

Workshop je skvělou možností, jak si ověřit vlastní dovednost spolupráce a práce v týmu.