Konference Kariérko a rozvoj školy - workshopy

Vedle hlavního programu na konferenci probíhaly i praktické workshopy.

 

Metody a intervence pro kariérové poradce založené na modelu PERMA.teach z pozitivní psychologie

Margit Pichler, BEd MA MEd

V kontextu nejistoty dnešní doby musí kariéroví poradci hledat nové způsoby, kterými realizovat kariérové poradenství. Změna ekonomické struktury spojená s postupující digitalizací, krizemi a změnami v organizaci práce zvyšuje nároky na tzv. dovednosti řízení kariéry, jako je odolnost a pracovní přizpůsobivost. Pro budoucnost práce je tedy mladé lidi potřeba dobře připravit. 

Na workshopu budeme hledat odpovědi na tyto otázky:
Které strategie jsou vhodné pro mladé dospělé, kteří se cítí dezorientovaní nebo neschopní se vyrovnat s dobou velké svobody volby?

Jak se může kariérové poradenství propojit se světem života mladých lidí?

Jaké jsou účinné strategie a přístupy pomáhající jednotlivcům překonat úzkost?

Prezentace


Jak na portfolia a jejich propojení se Start iD

Mgr. Pavla Frňková a Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.

Na workshopu seznámíme účastníky s procesem tvorby žákovských portfolií ve škole. Účastníci si nastaví vlastní cíle při tvorbě portfolia. Poté jim bude představena možná struktura portfolia a ukázky konkrétních technik z nové metodiky o tvorbě žákovských portfolií (“Žákovská portfolia: PROČ – CO – JAK?”). Bude také ukázáno, jak je možné tvorbu portfolií propojit s aplikací Start iD.

Prezentace


Zavádění supervize ve školství 

Mgr. Pavel Plaček a Mgr. Tereza Musilová

Na workshopu se zaměříme na proces zavádění supervize ve škole, uvedeme standard supervize, hlavní přínosy a limity v kontextu kultury organizací. Uvedeme příklady dobrého kontraktování a krok po kroku naplánujeme, jak konkrétně zajistit, aby se supervize stala na vaší škole integrální součástí péče o pedagogické pracovníky.


Motivační rozhovory ve školní v praxi - malá ochutnávka pod pokličku

Mgr. Robert Knebl

V rámci workshopu se podíváme více do hloubky na motivační rozhovory ve smyslu jaký mají efekt, jak vypadá plán rozhovoru, jaké jsou klíčové dovednosti, jak plánovat změnu, co je kolo změny, jak v praxi má motivační rozhovor dopady na vnímání, chování, učení i osobní rozvoj daného člověka včetně toho, jak se vyvarovat překážkám na cestě ke změně tzv. Gordonovy kameny. Účastnici získají širší obzory o tom, jak využít motivační rozhovory nejen ve školní praxi. 

Prezentace