Kurz Řízení změn

PROČ? KDY? KDO? ZA KOLIK? A hlavně JAK? 

To jsou otázky, které všichni řešíme v průběhu procesu změny. 

V kurzu Řízení změn se vedoucí pracovníci škol zapojených do projektu iKAP JMK II seznámí s různými koncepty procesu řízení změn a osvojí si principy PDCA cyklu, budou navzájem sdílet svou dobrou praxi a zkušenosti se zaváděním změn a také vytvoří model implementace změny, kterou aktuálně řeší. 

 

Obsah kurzu:

Chcete se zapojit? Napište svému koordinátorovi a domluvte si termín, nebo se podívejte na kompletní nabídku našich kurzů.

https://vzdelavanivsem.cz/vzdelavani