Leadership

Vy jste leader

Nechte se následovat svými kolegy z jejich vlastní vůle, protože máte společné vize a jste pro ně  inspirací. Motivujte je k lepší práci a k lepším výsledkům.

Přinášíme Vám trendy ze světa Leadershipu.

 

Dokumenty ke stažení

Koncepce kariérového rozvoje žáků

Vize, mise, strategie, interní a externí komunikace, organizační kultura

Role vedoucího a požadavky na jeho kompetence

Styly vedení

Implementační toolbook

Hodnotící rozhovor by měl mít sebepoznávací, motivační, psychohygienický a komunikační význam. Přináší přehled o atmosféře ve škole, o cílech jednotlivých pedagogů, zlepšuje se firemní kultura a důvěra na pracovišti, pedagogický sbor zná strategii a spolupodílí se na její realizaci, škola získává cenné nápady a podněty – celkově se zvyšuje kvalita procesů ve škole.

Mgr. Tereza Musilová

  tereza.musilova@jcmm.cz

 +420 603 272 689