Leadership

Vy jste leader

Nechte se následovat svými kolegy z jejich vlastní vůle, protože máte společné vize a jste pro ně  inspirací. Motivujte je k lepší práci a k lepším výsledkům.

Přinášíme Vám trendy ze světa Leadershipu.

 

Dokumenty ke stažení

Metodika leadershipu

Koncepce kariérového rozvoje žáků

Koncepce školy

Vize, mise, strategie, interní a externí komunikace, organizační kultura

Role vedoucího a požadavky na jeho kompetence

Styly vedení

Implementační toolbook

Hodnotící rozhovor by měl mít sebepoznávací, motivační, psychohygienický a komunikační význam. Přináší přehled o atmosféře ve škole, o cílech jednotlivých pedagogů, zlepšuje se firemní kultura a důvěra na pracovišti, pedagogický sbor zná strategii a spolupodílí se na její realizaci, škola získává cenné nápady a podněty – celkově se zvyšuje kvalita procesů ve škole.

 

Workshop Nový pohled na leadership 

Spoluvytváření jako možnost leadershipu ve škole 

Tandemům ředitel / ředitelka a zástupce ředitele přinášíme do ČR ojedinělou příležitost seznámit se s tím, jaké to je být leaderem konstruktivních vztahů napříč školou, které udávají směr, rozdělují zodpovědnost a působí pozitivní změny v organizaci. 

13. října 2022 se v JCMM konal celodenní workshop s holandským ředitelem škol, vzdělávacím specialistou, poradcem a koordinátorem Taos Institutu v Evropě Loekem Schoenmakersem Ph.D. Tento profík nás učaroval bohatými zkušenostmi se zaváděním změn ve vzdělávání po celém světě (Nizozemí, Aruba, Surinam, Belgie), vírou v to, co dělá a jak to dělá. 

Program workshopu

Prezentace

 

 

Mgr. Tereza Musilová

  tereza.musilova@jcmm.cz

 +420 603 272 689