O profesi Asistent pedagoga

Často se nás ptáte na profesi Asistenta pedagoga. Zajímá vás, jaké dosažené vzdělání musí mít a kde najdete vhodné kvalifikační kurzy. Pojďme se společně podívat na to, co tato profese obnáší a jaké vzdělání je třeba absolvovat.

 

 

 

 

 

Co Asistent pedagoga dělá?

Asistent pedagoga je podle §2 zákona č. 563/2004 Sb. pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost nebo pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga se nevěnuje pouze začleněnému žákovi, ale je vedle učitele dalším pedagogickým pracovníkem, který pomáhá zajišťovat plynulý chod výuky, spolupracuje s učitelem a také podle potřeby s ostatními žáky ve třídě. Práce asistenta s žáky většinou probíhá dle instrukcí pedagoga, jelikož ve valné většině případů asistent není kvalifikovaný na to, aby samostatně připravoval výuku.

 

Jaké vzdělání potřebuje?

Pro vykonávání profese Asistenta pedagoga je třeba buď odpovídajícího pedagogického vzdělání (ukončená střední, vysoká nebo vyšší odborná škola zaměřená na pedagogiku) nebo absolvování kvalifikačního kurzu. Pokud zájemce o práci Asistenta pedagoga pedagogické vzdělání nemá, případně je vyučen nebo má pouze základní vzdělání, musí splnit kvalifikační kurz v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

Podporováno je následné absolvování kurzů pro Asistenty pedagoga akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jsou to kurzy tzv. rozšiřující. Další kvalifikační a osobnostní předpoklady se liší dle toho, u jakých žáků by asistent působil a jaké by byly jejich obtíže. Základem je ale vždy kladný vztah k dětem a trpělivost.

 

Kurzy Asistenta pedagoga v Jihomoravském kraji pro vás nabízejí:

Nadační fond Rytmus o.p.s.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - Centrum celoživotního vzdělávání

 

Máte další otázky? Podívejte se na portál http://www.asistentpedagoga.cz/. Najdete zde více informací o tématu i přehled kurzů z celé ČR.


Mohlo by vás dále zajímat:

O profesi Chůva

O profesi Pracovníka v sociálních službách