O profesi Pracovník v sociálních službách

 

 

 

 

 

 

Mnoho vašich dotazů míří na profesi Pracovníka v sociálních službách, která je často zaměňována se Sociálním pracovníkem.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Podívejte se, co tyto profese obnáší a jaké minimální dosažené vzdělání je potřeba mít.

Podobný název x rozdílná profese

Pracovník v sociálních službách má v náplni práce přímou obslužnou péči o osoby, pečovatelskou a výchovnou nepedagogickou činnost. Součástí může být pomoc při vytváření pracovních návyků nebo volnočasových aktivitách zaměřených na rozvíjení osobnosti. Nejčastěji je pak v povědomí veřejnosti pečovatelská činnost v domácnosti spojená s výkonem práce s osobami s fyzickými či psychickými obtížemi. Především jde o pomoc při osobní hygieně, oblékání či stravování.

Sociální pracovník oproti tomu vykonává sociálních šetření, sociálně právní poradenství, sociální prevenci, poskytování krizové pomoci atd. Jedná se často o analytickou, metodickou a koncepční činnost v zařízeních poskytujících služby sociální péče.

Jaké vzdělání potřebuji?

Pracovník v sociálních službách dosáhne potřebného vzdělání pro svoji práci absolvováním kvalifikačního kurzu. Délka tohoto kurzu závisí na dosaženém vzdělání (ZŠ, SŠ +150 hodin; SŠ, SOŠ + 200 hodin). Podmínkou je absolvované minimálně základní vzdělání, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a také kladný vztah k péči o starší, postižené a nemohoucí osoby.

Sociální pracovník získá potřebné vzdělání studiem na vyšší odborné nebo vysoké škole v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Kde mohu pracovat?

Pracovník v sociálních službách se uplatní v pečovatelských službách v domácnostech, v ambulantních či pobytových zařízeních sociálních služeb. Jedná se třeba o stacionáře, léčebny, domovy pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením a zdravotnická zařízení lůžkové péče. Všude tam, kde klient potřebuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy a zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu.

Kurzy Pracovníka v sociálních službách v Jihomoravském kraji poskytují:

Diecézní charita Brno

Vzdělávací agentura SEDUCA

 

Všechny kurzy Pracovníka v sociálních službách naleznete v naší databázi zde.


Informační zdroje:

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Sociální revue


Mohlo by vás dále zajímat:

O profesi Chůva

O profesi Asistenta pedagoga