Konference Spolupráce pro budoucnost – materiály ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog / žák / rodič - jak by ideálně mohla vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Na tyto i další otázky odpovídali odborníci v rámci setkání s názvem Spolupráce pro budoucnost - konference o kariérovém poradenství.

“Úlohou kariérového poradenství je podpořit dítě v tom, v čem je dobré. Je potřeba mít na mysli jeho prospěch a zájmy, a to je úlohou kariérového poradce. Pak je velká šance, že mladý člověk bude studovat to, co skutečně chce a bude to i dělat,” otevřela konferenci Jana Pejchalová, členka rady JmK.

Druhý ročník setkání byl určen především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Letos je čekala také účast zahraničních hostů. Odpolední část byla věnována praktickým workshopům. Konference se konala v rámci projektu “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní osoba pro dotazy ke konferenci

Mgr. Pavlína Vašátová / M: +420 606 060 243 / E: vasatova@vzdelavanivsem.cz


Jak se konference líbila účastníkům?

Oceňuji, že mi konference pomohla najít strukturu v širokém pojmu kariérového poradenství a přinesla nové možnosti, jak pracovat s dětmi.

Jsem nadšená, že je tu organizace, která nám, kariérovým poradcům, dává pevnou půdu pod nohama.

Je bezvadné, když vím, kam se obrátit o pomoc.


Prohlédněte si fotky z konference.

 

 

 

 

 

Níže najdete uložené prezentace od všech řečníků, kteří na akci vystoupili.