Trendy ve volbě vzdělávací a kariérní dráhy - tisková zpráva z konference

Pedagog / žák / rodič - jak by ideálně mohla vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Na tyto i další otázky odpovídali odborníci v rámci setkání s názvem Spolupráce pro budoucnost - konference o kariérovém poradenství

“Úlohou kariérového poradenství je podpořit dítě v tom, v čem je dobré. Je potřeba mít na mysli jeho prospěch a zájmy, a to je úlohou kariérového poradce. Pak je velká šance, že mladý člověk bude studovat to, co skutečně chce a bude to i dělat,” otevřela konferenci Jana Pejchalová, členka rady JmK.

 

Druhý ročník setkání byl určen především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Letos je čekala také účast zahraničních hostů.

“V České republice, na Slovensku i v Maďarsku máme společné to, že chceme předávat nadšení pro kariérové poradenství,“ vyjádřil spokojenost zahraniční řečník István Fűrész. Působí jako kariérový poradce pro Centrum odborného vzdělávání Székesfehérvár v Maďarsku.

“Vede mě to k zamyšlení, jak důležití jsou v celém procesu lidé, kteří spolu komunikují,” říká Dana Sklenářová, jedna z organizátorek konference a metodička kariérového poradenství. Dodává, že jde o celoživotní proces, během kterého se člověk neustále rozhoduje.

Moderní nástroje odpovídající 21. století

Využití nových principů a metod podporující individuální poradenství, stejně jako ověřené a kvalitní tradiční přístupy, neztrácejí na svém významu. Přesvědčili se o tom i účastníci konference.

Eva Beranová je školní psycholožka v ZŠ Krásného v Brně. Na konferenci ocenila, že jí pomohla najít strukturu v širokém pojmu kariérového poradenství a přinesla nové možnosti, jak pracovat s dětmi. “Jsem nadšená, že je tu organizace, která nám, kariérovým poradcům, dává pevnou půdu pod nohama. Když se začíná a chce se výsledek, je bezvadné, když vím, kam se obrátit o pomoc,” vyjádřila spokojenost nad konferencí a ocenila práci Centra vzdělávání všem i Andrea Křížová, učitelka a výchovná poradkyně SZŠ Merhautova v Brně.

Odpolední část byla věnována praktickým workshopům. Konference se konala v rámci projektu “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

Veronika Hollerová / 777 908 294 / hollerova@vzdelavanivsem.cz

Brno 13. 6. 2018