Otevřena poradenská zónu při XXIV. ročníku Veletrhu středních škol. CVV bylo součástí.

XXIV. ročník Veletrhu středních škol letos poprvé přinesl možnost zažít při něm i Festival vzdělávání. Jeho součástí byla Poradenská zóna a série setkání, mimo jiné pro pedagogy a rodiče. Právě tady Centrum vzdělávání všem přineslo nejvíce inspirace.

“Nově Festival prezentoval možnosti různých vzdělávacích cest, návštěvníci si vyzkoušeli zajímavé praktické činnosti z různých oborů formou her a soutěží. Obory představovali většinou sami středoškoláci. V pestré nabídce měla důležité místo poradenská zóna, vysvětlila Hana Rozprýmová, vedoucí Centra vzdělávání všem.

 

“Nejčastěji přicházely děti, které měly na výběr dvě školy a nevěděly, kterou zvolit. Další zase potřebovaly nasměrovat, na jakou školu se zaměřit, zmínila lektorka Centra vzdělávání všem Pavlína Vašátová. Jako benefit vyzdvihla přehledný Katalog oborů a vzdělávání středních škol v Jihomoravském kraji, který příchozím pomohl zorientovat se v nabídce současných škol a oborů.

Návštěvníci se v rámci jednoho z pavilonů setkali s ukázkou desítek oborů a řemesel, v druhém pavilonu zase zaplnily stánky jednotlivé střední školy a učiliště, převážně z Jihomoravského kraje. Program přednášek byl zaměřen především na rodiče, pedagogy nebo výchovné poradce. Na stánku Centra vzdělávání všem jsme v průběhu celého veletrhu dali příležitost desítkám žáků, kteří projevili zájem o individuální konzultace kariérového poradenství.

Veletrh ve fotogalerii naleznete zde.