Jak si vybrat školu - video

Díky podpoře Jihomoravského kraje se v dílně Centra vzdělávání všem zrodil zajímavý obsah. Pracovat s ním mohou kariéroví poradci, pedagogové nebo výchovní poradci. Pracovně jsme jej nazvali kreativní video.

 

 

Pro koho je určeno?

Učitelům pro výukové účely.

Výchovným poradcům, aby žákům a studentům přiblížili téma kariérového poradenství.

Pro kariérové poradce do poradenského procesu.

Co je obsahem?

Stručný návod, jak se dobře rozhodovat v procesu KP (volba školy, povolání, vzdělávání).

Obecná sumarizace toho, co je fajn zvážit před tím, než udělášme vědomé rozhodnutí.

Mapuje důležité oblasti, co bychom měli vědět, jaké máme silné stránky.

Motivace, jak přijít do kariérového poradenství.


Za realizaci kreativního videa děkujeme 60 seconds, autorem kreseb se stal výtvarník a ilustrátor Dalibor Krch, hlas propůjčil projektu herec Matěj Štrunc, člen souboru Zlínského městského divadla. Autorkami námětu jsou lektorky Centra vzdělávání všem Martina Milotová a Pavlína Vašátová. Podpora kariérového poradenství a jeho financování skrze tento projekt jde za Jihomoravským krajem. 

Video, které má pomoci při výběru školy, doplní různé pracovní listy. Ten první už mohli žáci vyzkoušet s lektory Centra vzdělávání všem v rámci kariérových konzultací při XXIV.Veletrhu středních škol a festivalu vzdělávání 2018 v Brně.