Psychodiagnostika v kariérovém poradenství

Podpořit pedagogy formou metodických setkání při realizaci kariérového poradenství, i to je úkolem tříletého projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Aktivity realizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu prostřednictvím Centra vzdělávání všem

 

„My se potkáváme podruhé se stejnou skupinou pedagogů, výchovných a kariérových poradců a školních psychologů z Hodonínska. Na prvním setkání bylo jedno z témat, které si vydefinovali, možnosti psychodiagnostiky v kariérovém poradenství. S tímto tématem chceme, společně s Veronikou Kirchnerovou, odbornicí na psychodiagnostiku, účastníky seznámit,“ nastínila program, který se uskutečnil 21. 2. 2019 v Hodoníně, Dana Sklenářová, metodička kariérového poradenství.

Zážitková forma

Metodická setkání nabízí účastníkům nejenom obecné informace, mají jednu přidanou hodnotu. Odborní lektoři Centra vzdělávání všem otvírají pedagogům příležitost nabrat zkušenosti, které mohou následně aplikovat na svých pracovištích. Zážitkovou formou, s cílem vyzkoušet si na sobě nové metody práce a načerpat zkušenosti, které následně žákům pomáhají. 

„Já jsem se do tohoto projektu zapojila, protože každoročně řešíme kariérové poradenství na škole. Letos jsme posílili také personální stránku, máme kariérního poradce přes Šablony II. Samozřejmě využívám tyto poznatky a zkušenosti ostatních ředitelů nebo pedagogů, výchovných poradců u nás škole. Myslím, že se nám to daří, i když děti sami musí mít volnost k výběru školy,“ říká Ladislava Nosková, ředitelka ZŠ a MŠ v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Současně potvrzuje, že na škole žáci mohou využít možnost diagnostiky, aby se lépe zorientovali v nabídce škol a byli si jistější při jejím výběru.