Cross Border

 

 

 

 

 

 

Crossborder je mezinárodní seminář evropské sítě pro podporu poradenství Euroguidance. Letos probíhal ve slovinském městě Bled. Dvoudeního setkání se účastnili zástupci 13 evropských zemí, kteří se zabývají problematikou kariérového poradenství.

Seminář probíhal prostřednictvím přednášek a workshopů, na kterých účastníci jednotlivých zemí sdíleli své zkušenosti. Tématem semináře byly dovednosti pro budoucnost (Skills for the Future). Z ČR byly jako přednášející letos vybrány Martina Milotová a Pavlína Vašátová z Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. (JCMM) s workshopem na téma Kde a jak nalézt dovednosti klientů potřebné pro budoucnost.

"Kromě náplně seminářů je Cross Border důležitý jako příležitost k networkingu, jak se zahraničními organizacemi, tak se zástupci organizací z ČR," doplnila Pavla Frňková z JCMM, která se jako lektorka věnuje kariérovému poradenství Centra vzdělávání všem a doplnila tým zástupců z ČR.


Chcete s námi sdílet poznatky z praxe a ze zahraničí?

Vytvoříme vám seminář, zajistíme školení na míru nebo poskytneme mentoring v dané oblasti.

Zájemcům o profesní růst nabízíme také kurzy v oblasti kariérového poradenství.