Kreativní video - Jak si vybrat školu

Pro koho je určeno?

Učitelům pro výukové účely.

Výchovným poradcům, aby žákům a studentům přiblížili téma kariérového poradenství.

Pro kariérové poradce do poradenského procesu.

 

 

Co je obsahem?

Stručný návod, jak se dobře rozhodovat v procesu KP (volba školy, povolání, vzdělávání).

Obecná sumarizace toho, co je fajn zvážit před tím, než udělášme vědomé rozhodnutí.

Mapuje důležité oblasti, co bychom měli vědět, jaké máme silné stránky.

Motivace, jak přijít do kariérového poradenství.


Video, které má pomoci při výběru školy, doplňují různé pracovní listy. Ten první už mohli žáci vyzkoušet s lektory Centra vzdělávání všem v rámci kariérových konzultací při XXIV.Veletrhu středních škol a festivalu vzdělávání 2018 v Brně.

Video si můžete stáhnout do svého počítače a využít i verzi s anglickými titulky.

Mind maps

It contains a brief guide as to how to make good decisions in the career guidance (the choice of school, profession, education ...).

A summary of considerations recommended before making a conscious decision.

How to map important areas; what you should know; what your strengths are etc.

And finally motivation to come and try out the career guidance.

60seconds.cz

Screenplay: Šárka Doležalová

Production: Šárka Doležalová

Illustration: Dalibor MAX Krch

Postproduction: Petra Pechánková

VO: Matěj Štrunc