Práce v zahraničí

Práci v zahraničí zvažují mladí lidé především po ukončení střední školy nebo během vysokoškolského studia. Je dobré se i o této možnosti zmínit v rámci kariérového poradenství.

Pracovní pobyt v zemích EU lze vyřídit bez velkých komplikací a samostatně, stačí registrace na cizinecké policii a v systému zdravotního a sociálního zabezpečení. V zemích mimo EU je situace různá, ale většinou je nutné pracovní vízum nebo povolení a záleží na konkrétní zemi, jak těžké ho bude získat.

 

K výběru zaměstnání lze využít též úřady práce cizí země. V zemích EU by k nám měly přistupovat stejně jako ke svým občanům. Při úřadech práce ve všech členských zemích EU/EHP a Švýcarsku funguje síť EURES (Evropské služby zaměstnanosti), jejímž úkolem je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. To znamená, že se zaměřuje přímo na zaměstnávání osob za hranicemi jejich země.

Kde hledat informace?

Evropský portál pracovní mobility obsahuje databázi volných pracovních míst všech zemí sítě EURES, nabízené pozice navíc ověřují místní úřady práce. Zde nalezneme i databázi životopisů, kam můžeme vložit i ten svůj. Další podrobné informace o jednotlivých členských zemích získáme v sekci o životních a pracovních podmínkách států EU (přechodná období, registrační postupy, způsoby hledání práce, kontakty na důležité instituce apod.). Informace lze dohledat také na českém portále.

Poradci EURES pomohou s nalezením vhodné pracovní pozice i s dalšími souvisejícími záležitostmi, poradí, jaké formality bude potřeba vyřídit před odjezdem do zahraničí a při návratu zpět do ČR.

Evropská informační síť pro mládež přináší informace o práci a studiu v EU, o programu Erasmus+, dobrovolnictví v EU a grantech.

Europass je evropský formát životopisu, který je vhodné použít pro práci v zahraničí. Lze jej snadno vyplnit zdarma online a je dostupný ve všech jazycích EU. Europass nabízí i jednotný a online vyplnitelný formát motivačního dopisu.

Vyhledávače práce a personální agentury

Seznam vyhledávačů práce a personálních agentur roztříděných podle zemí a profesí:

Je vhodné si předem zjistit, zda je agentura seriózní a zda má povolení MPSV ČR.

Mezi základní pravidla pro práci v zahraničí patří především:

 

Tip pro pedagogy:

Využijte ve škole zkušenosti žáků či studentů s jejich pobytem, prací, brigádou či dobrovolnictvím v zahraničí, uspořádejte např. networking s cílem výměny zkušeností a prezentováním možností tak, jak je někdo opravdu zažil.

Zdroj:

Tým Národního informačního centra pro mládež: Práce v zahraničí