Inspirace z Finska

Univerzita ve finské Jyväskylä otevřela letos již 4. ročník Letní školy informačních a komunikačních technologií v kariérovém poradenství.

 

 

 

 

Reflect. Learn. Try.

50 účastníků ze 14 zemí diskutovalo témata: využití nových technologií v poradenství, vymezení role poradců,  dopad služeb, etické otázky při využití nových přístupů a další. Program probíhal formu přednášek, workshopů, online úkolů a každodenních reflexí.

Mezinárodní setkání v takovém rozsahu nabídlo inspiraci z různých národních i regionálních sytémů, především z Dánka a Estonska. Na sever se vydáme za inspirací i v příštím roce v rámci programu Erasmus+.

“Přínosem prezenční formy je navázání řady kontaktů, sdílení a komentování příkladů dobré praxe v oblasti ICT v poradenství na národních a regionálních úrovní z různých zemí”, říká Hana Rozprýmová, projektová manažerka Centra vzdělávání všem.

Pro inspiraci vybíráme tyto zajímavé informační portály:

 

V JCMM již nyní nabízíme mix přístupů pro rozvoj kariéry lidí ze všech částí jižní Moravy:

 

Otevíráme diskuzi, jak pomocí informačních technologií a sociálních sítí zpřístupnit témata kariérního rozvoje většímu počtu dětí, studentů i dospělých.

Těšíme se na sdílení praxe s kariérovými poradci i z dalších organizací.