Celosvětová konference nabídla ucelený pohled na kariérové poradenství

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní setkání IAEVG v Bratislavě a Brně přineslo téma Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost. Konferenci zahájilo pracovní setkání Rady IAEVG (Board of Directors). Následovalo jednání a studijní návštěva v JCMM, z.s.p.o., při které bylo 25 odborníků z různých evropských i mimoevropských zemí seznámeno s aktivitami JCMM, z. s. p. o. V rámci Sympózia konference bylo JCMM představeno dalším účastníkům konference.

Nové přístupy a překračování hranic – kariérové poradenství se mění

502 účastníků ze 46 zemí, světoví řečníci, 200 vědeckých a praktických prezentací, na to Česká republika a Slovensko dlouho nezapomenou. Vědecké výzkumy, nejnovější světové trendy, ale i setkání při workshopech a možnosti sdílení přineslo setkání pořádané největší světovou organizací, sdružující odborníky na téma kariérového poradenství a vzdělávání. Další ročník bude hostit v příštím roce Riga v Lotyšsku.

V jednom z workshopů byly 30 účastníkům představeny aktivity JCMM realizované pro pedagogy a žáky v projektu KaPoDaV.  „Přineslo mi to především inspirace pro spolupráci s rodiči, nápady, jak oživit skupinovou práci v kariérovém poradenství. V rámci workshopu jsme navázali spolupráci se Štátnym inštitútom odborného vzdelavánia, který se zabývá integrováním principů klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce do výuky. Připravíme pro ně workshopy, zaujal je náš způsob práce,“ zmínila Pavla Frňková, kariérová poradkyně a lektorka.

Vedle přednášek a workshopů nabídla konference výstavu informačních materiálů a veletrh nástrojů. Představen byl mimo jiné program Somopro, jako nástroj pro podporu genderové rovnováhy ve vědě v Jihomoravském kraji. „Odborná veřejnost byla informována prostřednictvím Tool17 o programu Somopro. Desítky zájemců se seznámili s tím, jak jsou nastaveny možnosti pro ženy— vědkyně, které se vrací po mateřské dovolené do pracovního procesu,“ vysvětlil Michael Doležal, projektový manažer Somopro.

Účast na programu a setkání s odbornou veřejností napříč kontinenty byla velkým přínosem pro další rozvoj služeb kariérového poradenství, které JCMM realizuje. „Ráda jsem sledovala diskusi o tématu v kontextu střední Evropy. Oslovila mě důležitost zaměřovat se na hodnoty, na kterých služby stavíme, a potřeba diskuze napříč obory,“ vyjádřila projektová manažerka JCMM Hana Rozprýmová s tím, že kariérové poradenství je silný nástroj.


Za tým JCMM

„Připravili jsme studijní návštěvu, kde byla atmosféra jiná než na konferenci. S odborníky z celého světa spontánně vznikla diskuse o tématu kariérového poradenství. Příležitost dozvědět se, jak to funguje ve stejných zařízeních po světě. Můžeme si vytipovat země, které nás zajímají, doptávali se na věci, které je zajímali. Řada odborníků ocenila způsob podpory aktivit JMK.“ koordinátorka kariérového poradenství Martina Milotová

„Snažila jsem se na konferenci mapovat ČR a Slovensko. Zajímalo mě, jakým způsobem aplikují KP v jiných krajích, například téma předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Také mě zajímá práce s žáky a inspirace, jak to dělají v jiných koutech ČR.“ Dana Sklenářová, metodik KP

„Silnou osobností, která na mě hodně zapůsobila byl Norman Amundson, který mluvil o práci o skupinovém KP a při práci s indiány v Kanadě a s domorodci v Austrálii. Povídání se neslo v duchu sloganu: „Pokud se budeme snažit napravit své nedostatky, tak se staneme průměrnými, když rozvineme své silné stránky, staneme se výjimečnými.“ Pavla Frňková, kariérová poradkyně

„Mám radost, že jsme mohli hostit odborníky z celého světa v Jihomoravském kraji a prezentovat jim naše služby pro veřejnost v regionu. Těším se na pokračování mezinárodní spolupráce.“ Hana Rozprýmová, projektová manažerka

#iaevg2019